erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

reflectie

Premsela; goed bezig?

Het landelijk sectorinstituut voor design en mode, Premsela, kreeg begeleiding bij de voorbereiding op een visitatietraject. 

Het resultaat van deze BMC-opdracht was een zelfevaluatierapport dat goed werd beoordeeld. Ook vond een proefvisitatie plaats. Erik voerde de opdracht uit in samenwerking met collega Sanne Scholten. Het instituut nam zelf een actief aandeel in het proces.

De geslaagde evaluatie stond haaks op het vervolg: de staatssecretaris wil een eind aan het zelfstandig bestaan van dit sectorinstituut.