erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

reflectie

Hoezo reflecteren en evalueren?

"Soms moet je stilstaan bij wat je doet en hoe je het doet. Omdat anderen dat vragen, maar vooral omdat je het als organisatie zelf wil." 

Ik begeleid zulke zelf-analytische processen en benadruk dat die vooral de eigen organisatie ten goede moeten komen, ook los van de externe evaluatie-opdracht of de visitatie. Naast zelfevaluaties zijn er externe evaluaties: een kritische blik halverwege of achteraf: is aan alle verwachtingen voldaan?"

 

Erik begeleidt zulke processen graag. Hij was onder meer betrokken bij de evaluatie van de HGIS–regeling voor internationale culturele uitwisseling, de zelfevaluatie van Premsela, landelijk sectorinstituut voor design en mode en bij de evaluatie van de Arnhem Mode Biennale 2011."

 

Kun je voorbeelden geven van zulke evaluatieprojecten?