erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

reflectie

Gemeente Arnhem, voldeed de Arnhem Mode Biennale?

In opdracht van de Gemeente Arnhem en de Provincie Gelderland evalueerden Cor Wijn en Erik Akkermans de Arnhem Mode Biennale 2011. Had de Biennale aan de verwachtingen voldaan?

De Arnhem Mode Biennale kende in 2011 een minder gelukkige editie. Bezoekersaantallen vielen tegen en er was een financieel tekort. Het Bestuur van de AMB stapte op; medewerkers kwamen op straat te staan. Het evaluatierapport is besproken in de Gemeenteraad van Arnhem en bood betrokkenen voldoende houvast voor een doorstart van de biennale. (BMC-opdracht 2011)