erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

reflectie

Ministerie van BuZa; hoe voldoen de HGIS-gelden?

Opdracht, uitgevoerd voor de ministeries van Buitenlandse Zaken en Onderwijs Cultuur en Wetenschappen, tot evaluate van de HGIS-regeling voor internationale culturele samenwerking. (BMC-opdracht)

Voor genoemde ministeries voerde Erik met BMC-collega Toine van Helden een evaluatie uit naar het subsidie-instrument voor internationaal cultuurbeleid: de HGIS cutuurmiddelen. Het onderzoek diende tevens als handvat voor overleg over de samenwerking tussen beide ministeries op het gebied van internationale culturele samenwerking. Betrokken directies besloten echter tot een 'boedeldeling'.