erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

reflectie

Provincie Drenthe; hoe werkt CBK?

In opdracht van de Provincie Drenthe deed Erik een evaluatie van het provinciale Centrum Beeldende Kunst CBK te Asssen (BMC-opdracht)