erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

reflectie

Gemeente Haarlem, voldoet Medi@art?

In opdracht van de Gemeente Haarlem verzorgde Erik de evaluatie van de gesubsidieerde instelling voor mediakunst Medi@art. (BMC-opdracht)

De vraag was of Medi@rt zich voldoende in het culturele veld van Haarlem waarmaakte om subsidie van de Gemeente te blijven rechtvaardigen. Het antwoord was niet onverdeeld positief en begeleidde de Gemeente in de uitwerking van zijn subsidiebeleid.