erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

reflectie

Amsterdams Fonds voor de Kunst ; hoe werkt het AFK?

Erik begeleidde het Amsterdams voor de Kunst bij de zelfevaluatie en  de voorbereiding op een externe evaluatie. (BMC-opdracht 2010)

De opdracht van het Amsterdams Fonds voor de Kunst behelste de procesmatige voorbereiding van een visitatie en het opstellen van een zeldevaluatie-rapport. Samen met BMC-collega Pepijn Kuyper voerde Erik deze opdracht uit. Het AFK kwam positief uit de evaluatie.