erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

leidingnemen

BNI; een Ereraad?

Erik was lid van de Ereraad van de Beroepsvereniging van Nederlandse Interieurarchitecten. De 'Ereraad' fungeerde als geschillencommissie bij conflicten tussen opdrachtgevers en binnenhuisarchitecten (1980-1985)

Een geschillencommissie kan voorkomen dat conflicten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer escaleren en dat er zware juridische procedures worden ingezet.