erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

leidingnemen

Culturele Raad Zuid-Holland; bestaat die nog?

Erik was directeur van de Culturele Raad Zuid-Holland in Den Haag.(1981-1990) 

De CRZH (voorloper van Kunstgebouw Zuid-Holland) was adviseur van de Provincie en ondersteunde het veld van professionele en amateurorganisaties Als directeur was Erik verantwoordelijk voor de organisatie, de ontwikkeling van initiatieven en projecten en de externe representatie. Hij was een tijdlang voorzitter van de landelijke koepel van provinciale cultuurinstellingen, door hem omgedoopt tot LOPIK.

 

 

De CRZH had een actief documentatiecentrum beeldende kunst. In de periode van zijn directeurschap startten onder meer ook een provinciale tentoonstellingsdienst, een provinciaal uitleencentrum muziekinstrumenten, een muziekeducatieve dienst en een provinciaal historisch overleg.

Onder de CRZH viel aanvankelijk ook het onderdeel volwasseneneducatie; dit is later tot een eigen provinciale organisatie verzelfstandigd. De provincie liet een afzonderlijke provinciale instelling voor cultuureducatie onstaan die in de jaren negentig fuseerde tot Kunstgebouw.