erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

bestuurswerk en governance

Cultuur-Ondernemen; een hele geschiedenis?

Erik heeft begin 2013 een tweedaagse interne heiconferentie geleid van directie en medewerkers van Cultuur-Ondernemen.  Onderwerp: de aanpak van het werkprogramma en de interne organisatie. De organisatie is een nieuw parcours ingegaan na drastische wijzigingen in het cultuurbeleid en met name het wegvallen van de WWIK, wettelijke regeliong voor kunstenaars. r

Het huidige Cultuur-Ondernemen (stimuleert ondernemerschap bij kunstenaars, creatieven en culturele organisaties) is het resultaat van een fusie tussen Kunstenaars&CO en Kunst&Zaken. Eerder was de naam van Kunstenaars&CO: Voorzieningsfonds voor Kunstenaars (opgericht in 1935).

Erik heeft actieve betrokkenheid gehad, zowel bij het Voorzieningsfonds als Kunstenaars&CO.

Erik was bestuurslid, later voorzitter van het Voorzieningsfonds voor Kunstenaars in de periode dat het voortbestaan van het fonds ter discussie stond en de Beeldende Kunstenaars Regeling werd afgeschaft. Het Fonds bleef behouden en werd geprofessionaliseerd (1979-1987).

Later was Erik op voordracht van Kunstenaars&CO voorzitter van de Stichting Beroepstoets die toezag op de wijze waarop kunstenaars op beroepsmatigheid werden getoetst voor de Wet Werk en Inkomensvoorziening Kunstenaars(WWIK)