erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

begeleiden

Een cultuurcluster in Hilversum?

Voor de gemeente Hilversum heeft Erik in 2016 en verkenning gedaan naar de haalbaarheid van een eventueel cultuurcluster aan de Kerkbrink. Het ging dan om een mogelijke gezamenlijke huisvesting in de onmiddellijke omgeving van Museum Hilversum van de Bibliotheek Hilversum, het Grafisch Atelier en de Kunstuitleen Hilversum. 

De verkenning leverde op dat een dergelijke cultuurcluster in principe te realiseren zou zijn. Het advies: het loont de moeite om concrete vervolgstappen te zetten, nog zonder tot definitieve besluitvorming te komen. Het advies aan de gemeente was ook om niet verschillende opties naast elkaar te laten bestaan omdat dit de besluitvaardigheid zou belemmeren. Zo werd er ook met de gedachte gespeeld het leeg komende AVRO pand voor een dergelijke cluster te bestemmen. Het voordeel van vestiging aan de Kerkbrink zat met name in de mogelijkheid van nauwe samenwerking met het museum en de onmiddellijke nabijheid van de winkels en parkeerplekken. 

De gemeente heeft aan het project ‘cultuurcluster’ geen voortgang gegeven.