erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

advies

Een uitvoeringsplan Cultuureducatie met Kwaliteit

Het Uitvoeringsplan Cultuureducatie met Kwaliteit dat Erik in opdracht van de Provincie Groningen en de Gemeente Groningen heeft opgesteld is vanaf 1 maart 2013 in werking. Het plan is goedgekeurd door het Fonds Cultuurparticipatie en werkt nu als drager voor samenwerking tussen de vijf instellingen voor cultuureducatie in de provincie en de gemeente Groningen.

Het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit was het vertrekpunt voor het uitvoeringsplan. De Rijksoverheid zet in op versterking van de cultuureducatie in het (primair) onderwijs en wil dit vooral méér structuur en samenhang geven. Het realiseren van een 'doorlopende leerlijn' is daarin een belangrijke doelstelling. Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft budgetten beschikbaar om met provinciale en gemeentelijke overheden te matchen. Provincie en Gemeente Groningen - die hadden besloten in dit project gezamenlijk op te trekken - kunnen samen daardoor over een jaarlijks budget van ruim 7 ton beschikken.

Het Uitvoeringsplan moet een eind 2016 een goed gevuld programma opleveren dat de vraag van scholen centraal stelt en dat vooral de structuur en samenhang in de cultuureducatie in het primair onderwijs versterkt.

Erik kreeg bij dit project ondersteuning van Nina Slagter, Bureau De Wereld. Hij werkte zo nauw mogelijk samen met de steuninstellingen Kunststation C, Museumhuis, IVAK, Kunstencentrum en Cultuureducatie Stad. Inmiddels is Kunststation C de penvoerder van dit samenwerkingsproject. Méér informatie over het project is te vinden op de websites van beide overheden en van de vijf instellingen.