erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

leidingnemen

Bloeit in Westland ook cultuur?

Op verzoek van de Gemeente Westland heeft Erik  als onafhankelijk voorzitter gefunctioneerd van het Cultureel Platform Westland. 

Gemeente Westland is enkele jaren geleden gevormd uit een fusie van een groot aantal Westlandse gemeenten en kent nu ca. 100.000 inwoners. De nieuwe gemeente heeft ook het cultuurbeleid opnieuw geformuleerd. Voor overleg en samenwerking (organisaties en gemeente) is er het Cultureel Platform Westland waar professionele en amateurorganisaties en de gemeente zelf enkele malen per jaar gezamenlijk overleggen over cultuur en beleid in de gemeente. In de startfase heeft Erik in 2012 en 2013 als onafhankelijk voorzitter gefunctioneerd. Sindsdien is er een roulerend voorzitter vanuit de culturele organisaties zelf.