erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

reflectie

Evaluatie cultuurbeleid Wassenaar

Op verzoek van de Gemeente Wassenaar evalueerde Erik het cultuurbeleid van die Gemeente. De Gemeenteraad had hierom verzocht alvorens het College van B en W een nieuwe cultuurnota zou opstellen. Het evaluatierapport is begin maart 2016 aan de Raad aangeboden.

Hoewel de onderbouwing van het gemeentelijk cultuurbeleid in Wassenaar wel beter kan, gebeurt er intussen veel in cultureel Wassenaar. En dat is natuurlijk beter dan andersom. Het beleid stoelt op twee inmiddels wat verouderde documenten. Er is ook weinig vastgelegd als het gaat om de verwachte uitkomsten en effecten van de maatregelen.

Het evaluatierapport dat Erik opstelde bevat gegevens over de verschillende begrotingsposten en over het relatief grote aantal actieve (amateur)verenigingen. Wassenaar profileert zich in het bijzonder met culturele activiteiten in het bijzondere raadhuis De Paauw en met een eigen beeldende kunstcollectie.

Het rapport adviseert een integrale cultuurbegroting op te stellen en om in de nieuwe cultuurnota duidelijkheid te scheppen over wat de Gemeente met haar cultuurbeleid wil bereiken, zowel naar buiten ('profilering') als waar het gaat om bereik en participatie van inwoners. Zowel door zijn ligging als door de zeer uiteenlopende achtergrond van zij bewoners vraagt dit bijzondere aandacht.