erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

besturen en governance

Federatie Cultuur

Vanaf eind 2011  tot september 2016 was Erik voorzitter van de Federatie Cultuur, de federatie van branche- en werkgeversverenigingen in de sector kunst en cultuur.

De Federatie Cultuur is de koepel van verenigingen op het terrein van de podiumkunsten (orkesten, ensembles, toneel- en dansgezelschappen), de podia (schouwburgen, concertzalen, poppodia), bibliotheken, musea, centra voor de kunsten en algemene culturele instellingen.

De Federatie Cultuur is de belangenbehartiger van de georganiseerde kunst- en cultuurinstellingen en spreekbuis namens hen als het brede sectorbelangen betreft.