erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

leidingnemen

Federatie Cultuur; kansen op samenwerking?

De Federatie Cultuur is in de cultuursector de koepel van brancheorganisaties / werkgeversverenigingen. De Federatie biedt gerichte kansen op samenwerking op het gebied van werkgeversbelangen en desgewenst ook op gezamenlijke positionering. Erik was voorzitter van de FC van 2012 tot 2016.

De Federatie Cultuur ontwikkelde zich van een pure werkgeversorganisatie tot een bredere belangenorganisatie en bundelt de koepels van instellingen zoals musea, centra voor de kunsten en podia. De laatste jaren richt de FC zich weer sterker op vooral de werkgeverskant. 

 

Foto: Als voorzitter van de Federatie Cultuur zet Erik in het bijzijn van Minister Jet Bussemaker zijn handtekening onder een convenant waarin werkgevers in de cultuur, onderwijs en welzijn beloven zich in te spannen voor grotere diversiteit in hun sector.

 

In de periode van zijn voorzitterschap initieerde de FC onder meer een structureel, maar informeel overleg met Kunsten '92, de Raad voor Cultuur, de rijksfondsen en de Kunstenbond. Ook initieerde de FC het Sectorplan Cultuur, als onderdeel van de SZW impuls voor versterking van de arbeidsmarkten. Met het Kunstvakonderwijs werkte de FC samen aan de relatie met de beroepspraktijk. Ook kwam er een prijs tot stand voor de beste inspanning voor cuturele diversiteit conform de Code Culturele Diversiteit. Mariet Hamer, voorzitter van de SER was de eerste juryvoorzitter. De prijs ging naar Art-S-School in Den Haag.