erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

besturen

Federatie Kunst Uitleen FKU; bijdragen aan cultuurspreiding?

Erik was voorzitter van de Federatie Kunstuitleen (1985-1991). Onder zijn voorzitterschap fuseerde de Federatie met de Vereniging Overleg van Artotheken tot de nieuwe FKU die van Minister d’ Ancona subsidie kreeg met het oog op cultuurspreiding. De organisatie professionaliseerde en kreeg een eigen landelijk bureau.

De Kunstuitleen is lange tijd door de overheid als een belangrijk instrument gezien voor 'cultuurspreiding'. Langzamerhand echter scheidden zich de inhoudelijke activiteiten van de centra voor beeldende kunst steeds meer van de uitleenservice. De laatste kreeg méér commerciele concurrentie en werd dan ook de kant van het ondernemerschap op geduwd. Zo kwam aan het begin van deze eeuw een eind aan de FKU, als een eenheidsorganisatie van (gesubsidieerde) kunstuitlenen.