erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

leidingnemen

Federatie van Kunstenaarsverenigingen; hoezo Sandberg?

Als directeur (1977-1981) van de Federatie van Kunstenaarsverenigingen was Erik verantwoordelijk voor de bureau-organisatie, ledenondersteuning en externe representatie, in het bijzonder de contacten met overheid en politiek.

De Federatie van Kunstenaarsverenigingen is de koepel van organisaties van professionale kunstenaars.De Federatie (oorspronkelijk Ned. Fed. van Beroepsverenigingen van Kunstenaars) kwam voort uit het kunstenaarsverzet. De Federatie, waarvan Willem Sandberg een van de bestuurlijke trekkers en Jan Kassies de eerste directeur was, heeft lange tijd gefunctioneerd als dé lobby-organisatie vanuit de kunstwereld. In de jaren zeventig vond zij goed gehoor bij Tweede Kamer en bewindslieden en leverde zij vertegenwoordigers in allerlei maatschappelijke organisaties, zoals het bestuur van de publieke omroep.

Het was voor Erik een bijzondere ervaring dat Willem Sandberg bereid was het eerste jaarverslag onder zijn directeurschap vorm te geven en dat een jaar later nog eens herhaalde. Dit op de bekende Sandbergmanier, met gescheurde letters.