erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

schrijven en optreden

Folia ; een onafhankelijke pen?

Folia Civitatis, zo heette voorheen voluit de universiteitskrant van de Universiteit van Amsterdam, nu bekend als Folia. Erik was redacteur van de universiteitskrant (1972-1975) op basis van een half kandidaat-assistentschap; hij schreef nieuwsartikelen en interviews.

Het redacteurschap van Folia viel in de roerige periode van onder meer de Maagdenhuisbezetting en de 'kwestie Daudt; aan de Subfaculteit Politieke Wetenschappen. Folia moest hier neutraal over schrijven en zorgen dat alle partijen aan het woord kwamen.