erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

Besturen en governance

Fonds BKVB; kreeg de kunstenaar een stem?

Bij het Fonds Beeldende Kunst Vomrgeving en Bouwkunst was Erik voorzitter van de Fondsdraad (1991-1997).Op voordracht van de kunstenaarsorganisaties werd Erik voorzitter van de Fondsraad van het Fonds Beeldende Kunst Vormgeving en Bouwkunst (FBKVB), nu met Mondriaan Fonds opgegaan in de Mondriaan Stichting. De Fondsraad moest het wantrouwen vanuit de kunstenaarswereld tegen het toen nog nieuwe fonds helpen wegnemen. Door een goed overleg tussen de voorzitter van de Fondsraad en directeur Geert Dales lukte dit ook. (1991-1997)

Op voordracht van de kunstenaarsorganisaties werd Erik voorzitter van de Fondsraad van het Fonds Beeldende Kunst Vormgeving en Bouwkunst (FBKVB). Dit Fonds is inmiddels met het Mondriaan Fonds opgegaan in de Mondriaan Stichting. Bij de start van het Fonds BKVB moest de Fondsraad het wantrouwen vanuit de kunstenaarswereld tegen het nieuwe fonds helpen wegnemen. Door een goed overleg tussen de voorzitter van de Fondsraad en directeur Geert Dales lukte dit ook.