erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

leidingnemen

Gemeente Amersfoort; een vraag om leiding

Voor de Gemeente Amersfoort was Erik korte tijd kwartiermaker voor een nieuw samen te stellen beleidsteam cultuur. (BMC-opdracht 2011)