erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

begeleiding

Gemeente Boxmeer, centrum voor de kunsten

In opdracht van de Gemeente Boxmeer en ten behoeve van een aantal gemeenten in de regio begeleidde Erik de omvorming van het centrum voor de kunsten Meander. (BMC-opdracht). De vraag: kan het centrum méér maatwerk aan de verschillende gemeenten leveren en efficienter draaien?

Bij dit regionaal centrum voor de kunsten ‘Meander’ gaf Erik leiding aan het strategisch traject met staf, bestuur en gemeenten in de regio over een nieuwe positiebepaling van het centrum. BMC-collega Soeira Facee Schaeffer was er interim-manager. Het proces leidde tot nieuwe afspraken met de diverse gemeenten en tot een herpositionering van het centrum.