erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

advies

Gemeente Groningen; kan fusie cultuureducatie?

Op verzoek van de Gemeente Groningen deed Erik onderzoek naar mogelijkheden van fusie of samenwerking tussen de Stedelijke Muziekschool en het Kunstencentrum Groningen.(BMC-opdracht 2003)

Met het rapport ‘Festina Lente’ (‘Haast u langzaam’) adviseerde Erik een langzame, maar gestage aanpak. De haast die het toenmalige College van B en W liever maakte leidde tot een vertraging die na een kleine tien jaar nog niet is ingelopen.