erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

bestuurswerk en governance

Gemeente Groningen, Gemeenteraad

Erik was van april 2010 tot de zomer van 2012 voor D66 lid van de Gemeenteraad Groningen.

Erik was woordvoerder in de commissie Financiën en Veiligheid en de commissie Ruimte en Wonen. Hij was voorzitter van de Commissie Werk en Inkomen, lid van het Audit Committee en van de Commissie Cultuurverandering. ‘Burgerparticipatie’ was daarnaast een thema dat Erik vanuit zijn fractie behartigde.