erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

leidingnemen

Gemeente Groningen, interim-opdracht

Bij de Dienst OCSW van de Gemeente Groningen was Erik achtereenvolgens interim-hoofd Cultuur en interimhoofd Beleid en Programmering. (BMC-opdracht 2008-2009)

Voor de Gemeente Groningen fungeerde Erik als Hoofd Onderwijs en Cultuur. Als zodanig was hij integraal verantwoordelijk voor de beleidsprogrammateams Onderwijs&Jeugd en Kunst, Cultuur&Media. Hij voerde regie op de totstandkoming van de gemeentelijke cutuurnota 2009-2012 en op de uitvoering van de nota’s Lokaal Educatieve Agenda en Integraal Jeugdbeleid.