erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

begeleiding

Gemeente Haarlem, lukt fusie cultuureducatie?

In opdracht van de Gemeente Haarlem begeleidde Erik het fusieproces tussen de Muziekschool Noordkennemerland, creativiteitscentrum Kreater en de Volksuniversiteit Haarlem. (BMC-opdracht)

Aan het eind van dit project lag er een ondernemingsplan voor de toekomstige organisatie. Onder meer als gevolg van huisvestingsproblemen is de uiteindelijke fusie vertraagd.