erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

begeleiding

Gemeente Zoetermeer; is een integrale cultuurvisie mogelijk?

In opdracht van de gemeente Zoetermeer deed Erik een verkenning naar de houding van de Zoetermeerse culturele instellingen tegenover een 'integrale cultuurvisie' voor de gemeente en met name:de totstandkoming van het 'Stadsforum' als multidiciplinaire accomodatie.

In een rapportage en een ronde tafelgesprek kon de conclusie luiden dat de bereidheid van de instellingen tot samenwerking en eventuele samenwoning aanwezig was. Maar ook kwamen de condities op tafel waaronder een integrale aanpak mogelijk was.