erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

leidingnemen

Hanzehogeschool Groningen; de chaos voorbij?

Eind 1990 werd Erik directeur van de Sector Kunstvakonderwijs aan de Rijkshogeschool Groningen, later de Hanzehogeschool. 

Als directeur van de Sector Kunstvakonderwijs (Academie Minerva, Conservatorium en Academie voor Bouwkunst) van de Rijkshogeschool Groningen / Hanzehogeschool was Erik integraal verantwoordelijk voor het kunstvakonderwijs in Groningen. Het waren roerige jaren van fusies, reorganisaties, bezuinigingen. De periode vormde de omslag van de relatief sterke, maar naar binnen gekeerde zelfstandige onderwijsinstellingen naar een méér professioneel, extern georiënteerd geheel binnen een multisectorale hogeschool.Na de nodige reorganisaties te hebben meegemaakt, en deels zelf te hebben geleid, verliet hij het Groningse kunstonderwijs in 1995.