erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

begeleiden

Heeft Leeuwarden de blik gericht op 2028?

Op verzoek van de directeuren van de in Leeuwarden gevestigde culturele instellingen heeft Erik in 2017 een concept geschreven voor een manifest aan de gemeenteraad. Dit manifest: “ Leeuwarders 2028, niemand uitgesloten/10 beloftes” is aangeboden aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen in november 2017 en van “ culturele hoofdstad Leeuwarden 2018”.

Met  Leeuwarden 10 jaar later als stip aan de horizon wilden de directeuren met hun inzet en samenwerking maximaal bijdragen aan een sterk economisch, sociaal, inclusief en cultureel profiel van Leeuwarden. Ze sloten daarin zoveel mogelijk aan bij datgene waar politiek Leeuwarden voor wilde gaan. De instellingen deden 10 beloftes, zoals: ‘niet de instellingen, maar de bewoners staan voorop’ en: ‘we werken actief mee aan de gemeentelijke agenda voor de binnenstad’. Ook stelden de instellingen een verhoogde inzet in het vooruitzicht om jongeren in de stad en hun talent meer kansen te geven.

Het manifest is door de politiek positief ontvangen en het heeft gewerkt als een instrument voor samenwerking  voor de lokale instellingen, die in Leeuwarden verenigd zijn in het Directeuren Overleg Leeuwarder Culturele Instellingen, DOLCI.