erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

begeleiding

Kwartiermaker De Cacaofabriek

De eerste fase van het kwartiermakerschap voor De Cacaofabriek Helmond heeft Erik per 1 maart 2013 afgerond. Op zijn voorstel wordt nu voor het vervolgtraject een kwartiermaker in Helmond zelf gezocht. De voormalige cacaofabriek in Helmond moet een 'culturele hotspot' worden en past in de ambities van Brabant Culturele Hoofdstad.

De voormalige cacaofabriek was in de afgelopen jaren reeds het onderkomen voor het kunstenaarscollectief "De Nederlandsche Cacaofabriek". Momenteel wordt het volgens een plan van architectenbureau Cepezed verbouwd tot een 'culturele hotspot' voor Helmond. Het moet het onderkomen worden voor Poppodium Lakei en Filmhuis Helmond (die samen fuseerden), voor Omroep Helmond, voor de beeldende kunst exposities van "De Nederlandsche Cacaofabriek" en voor creatieve bedrijfjes. Het realiseren van De Cacaofabriek is Helmonds bijdrage aan Brabant Culturele Hoofdstad en moet daarna bijdragen aan duurzame culturele activiteit in Helmond.

Erik was kwartiermaker voor dit project dat in januari 2014 moet zijn gerealiseerd. Hij ontwierp in samenwerking met alle betrokkenen twee bedrijfsplannen (voor de Cacaofabriek en voor de stichting Cultuurpromotie Helmond), deed een programmeringsvoorstel en maakte een organisatieplan.

Nu deze plannen gereed zijn en de betrokkenen er mee verder kunnen heeft Erik geadviseerd voor het tweede deel van het traject aansluiting te zoeken bij een grotere culturele en professionele speler in Helmond. De in de Cacaofabriek samenwerkende instellingen brengen onvoldoende slagkracht en professionaliteit op om het welslagen van de toch wat krap bemeten nieuwe instelling te kunnen garanderen. Erik suggereerde de Helmondse schouwburg Het Speelhuis mede verantwoordelijk te maken en het kwartiermakerschap bij de directeur daarvan neer te leggen.

Binnenkort zal Erik de plannen toelichten aan de Helmondse Gemeenteraad.