erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

begeleiden

Hoe organiseert Hilversum zijn kunst?

Nadat de gemeente Hilversum de nieuwe cultuurnota Metrum in juli 2015 had vastgesteld is Erik gevraagd als kwartiermaker voor het nieuwe  Hilversumse cultuurbestel in overeenstemming met deze nota

De nota kende vier pijlers: de waarde van cultuur voor vier gemeentelijke domeinen, de functies van cultuur, culturele kwaliteiten en doelgroepen.

Het ging er nu om de vertaalslag te maken van de nota naar een concrete uitvoerings praktijk in zo nauw mogelijke samenwerking met de lokale culturele partners. Ook zou er een kunstraad moeten komen, moesten er duidelijke beoordelingscriteria voor subsidieverlening worden opgesteld en wilde de gemeente per instelling een prestatieovereenkomst. Hiertoe moesten de culturele instellingen als cultuurpartner van de gemeente worden geaccrediteerd.

Deze opdracht vroeg veel overleg en samenwerking met een tiental professionele culturele en mediaorganisaties en daarnaast met vertegenwoordigers van het amateurveld en historische  verenigingen.

Erik heeft de opdracht begin 2016 afgesloten. Hilversum kent nu een gemeentelijke kunstraad, met als eerste voorzitter Jan Brands (directeur van Cultuurconnectie en inwoner van Hilversum), en een cultuurnetwerk waarin de culturele partners samenwerken.