erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

leidingnemen

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht HKU; muziek met toekomst?

Erik was directeur van het Utrechts Coservatorium (1996-2001)

Als directeur van het Utrechts Conservatorium cq faculteitsvoorzitter van de Faculteit Muziek van de HKU was Erik integraal verantwoordelijk voor de muziekvakopleiding en de Beiaardschool. Zijn streven was om, ondanks opgelegde forse bezuinigingen, de bijzondere kwaliteiten te beschermen van een opleiding met docenten als Emmy Verhey, Victor Liberman, Philip Hirschhorn en studenten als Janine Jansen, Tania Kross, Gwyneth Wentink of Lavinia Meijer. Door een conflict met het toenmalige College van Bestuur kwam aan deze uitdaging een einde.