erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

schrijven en optreden

Hollandse Historische Reeks; Ridders of Regenten?

Erik was bestuurslid van de Stichting Hollandse Historische Reeks die onder auspicién van het Rijksarchief Zuid-Holland een groot aantal historische publicaties uitbracht (1984-1990)

De Hollandse Historische Reeks, gestart onder de bezielende leiding van directeur Brokken van het Rijksarchief in Zuid-Holland, opende met Dr. van Nierops "Van Ridders tot Regenten" in 1984. Daarop volgde nog een reeks monografieên en studies over de (Zuid) Hollandse geschiedenis.

Als directeur van de Culturele Raad Zuid-Holland leverde Erik zijn bestuurlijke inbreng over onder meer auteursselectie en redactionele vraagstukken.