erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

leidingnemen

ISALA THEATER; gastvrij gewoon

Erik was van 2016 tot en met augustus 2021  lid van de Raad van Commissarissen van het Isala Theater in Capelle aan den IJssel.

De meeste theaters, als ze niet gemeentelijk zijn, hebben een bestuur of een raad van toezicht. In Capelle aan den IJssel echter kent het Isala theater een raad van commissarissen. De gemeente is enig aandeelhouder en benoemt, op voordracht van de directie, de commissarissen. Het theater kenmerkt zich doordat het positie moet kiezen te midden van het grote aanbod in het nabije Rotterdam en de verschillende theaters in de regio. Kenmerkend zijn daarom een goede samenwerking met de regionale partners en een sterke gerichtheid op de Capelse bevolking. De nadruk ligt op een 'gewoon' aanbod voor 'gewone' mensen en op een grote gastvrijheid. Dat laat wel degelijk ruimte voor vernieuwend aanbod, met name op dansgebied.

Recent speelt natuurlijk de corona crisis. Die vraagt veel creativiteit en behendigheid van de directie, maar ook extra aandacht vanuit de commissarissen. De gemeente Capelle heeft zich tot dusverre zeer welwillend en behulpzaam opgesteld. Het theater is corona proef en probeert zoveel mogelijk voortgang in het aanbod te houden. Met name op filmgebied lukt dat vrij gemakkelijk.