erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

begeleiding

Koninklijke Luchtmacht; op de hoogte?

Als dienstplichtig officier was Erik verbonden aan de Luchtmachtstafschool op vliegbasis Ypenburg. 

Hij gaf aan de Luichtmachtstafschool les in massacommunicatie en droeg bij aan ontwikkeling en organisatie van het curriculum van de Hogere Officiers Opleiding. (1975-1977