erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

leidingnemen

Kunsten '92; een rol op de arbeidsmarkt?

In 2017 nam Kunsten '92 in opdracht van Minister Bussemaker de coördinatie op zich voor de totstandkoming van een Arbeidsmarktagenda voor de Culturele en Creatieve Sector. Erik was voorzitter van de werkgroep die de Agenda opstelde. 

Na de enorme bezuinigingen door het Kabinet Rutte I heeft in de daaropvolgende kabinet minister Bussemaker de arbeidsmarkt voor de culturele en creatieve sector op de agenda gezet. Zij heeft aan de SER om een analyse gevraagd van sertktes en zwaktes in de sector. Later heeft de SER, op verzoek van de sector zelf, een advies uitgebracht ("Passie Gewaardeerd") welke maatregelen genomen konden worden. Minister Bussemaker vroeg Kunsten '92 om de organisatie op zich te nemen voor de totstandkoning van een Arbeidsmarktagenda. Kunsten92 zocht Erik aan als voorzitter van de in te stellen werkgroep. De werkgroep Arbeidsmarktagenda die Erik voorzat was breed samengesteld: kunst&cultuur, creatieve industrie, werkgevers, werknemers en ZZP-ers, diverse andere betrokken partijen. 

 

Foto: Op 27 augustus 2017 gaf Erik bij het Paradisodebat, waar de arbeidsmarkt voor de culturele en creatieve sector ook aan de orde een toelichting op het werk aan de Arbeidsmarktagenda.

 

De Agenda liep langs de lijnen van het SER-advies, met name: versterk het verdienvermogen, verbeter de sociale dialoog, pas de afspraken aan voor honorering en arbeidsvoorwaarden en borg de permanente professionelering. De SER zelf was nauw betrokken via kroonlid Prof. Evert Verhulp en SER-medewerker Gerard van Essen. De agenda is in november 2017 door de voorzitter van Kunsten92, Jan Zoet, aan minister Van Engelshoven aangeboden.