erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

begeleiding

Ministerie van OCW, BIK-project

Erik startte het landelijk project Beroepskunstenaars in de Klas (BIK) op.

In samenwerking met Kunstenaars&CO (Theo van Adrichem)voerde Erik het projectmanagement van een nieuw te ontwikkelen dienst: de opleiding van ‘beroepskunstenaars in de klas’. Dit BIK-project is inmiddels een succesvol landelijk aanbod aan kunstenaars en scholen. Kunstvakonderwijs, centra voor de kunsten en Kunstenaars&CO werken er in samen. Een convenant met het Ministerie van OCW bezegelde de intentie er structureel tegen aan te gaan