erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

advies

Nationaal Jeugd Orkest; hoe gaan we verder?

Adviesopdracht strategische positionering Nationaal Jeujd Orkest. (BMC-opdracht)

Aan bestuur en directie van het Nationaal Jeugd Orkest bracht Erik advies uit en begeleidde hij de discussie over een nieuwe koers voor het NJO, minder afhankelijk van subsidie van het Ministerie van OCW en sterker gekoppeld aan de NJO Summer Academy. Het bestuur nam het advies ter harte en het NJO is daadwerkelijk een nieuwe koers ingeslagen. Inmiddels is er een succesvolle samenwerking met de Gelderse Muziek Zomer en is de Summer Academy nog méér centraal komen te staan.