erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

bestuurswerk en governance

Nederlands Promenade Orkest; een bijzondere stem?

Erik was vice-voorzitter van het Nederlands Promenade Orkest  (1997-2003)

Het Nederlands Promenade Orkest - oorspronkelijk voortkomend uit het Kunstmaand Orkest , later het Amsterdams Promenade Orkest - kwam tot stand na een doorstart met behulp van onder meer gesubsieerde arbeidsplaatsen. Het orkest boekte met name succes als begeleidingsorkest in de TROS-serie ‘Un Voce Particulare’ met Ernst Daniel Smit.