erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

leidingnemen

NHL Thorbecke Academie

Interim-directeurschap Thorbecke Academie Leeuwarden (BMC opdracht)

Bij de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden NHL heeft Erik gedurende enige maanden het interim-management gevoerd van de bestuurskundige opleiding, de Thorbecke Academie. Het betrof de tijdelijke vervanging bij een plotseling ontstane vacature.