erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

schrijven en optreden

Nieuws over Cultureel Ondernemerschap

Het maartnummer 2012 van MM-Nieuws brengt uitgebreid verslag van de BC conferentie over Cultureel Ondernemerschap op 16 januari 2012.

Hierin ook enkele bijdragen van Erik.

In MM-Nieuws van maart 2012 zijn drie artikelen van Erik opgenomen over Cuttureel Ondernemerschap: de gesproken colum "Je Eigen Broek ophouden", een interview met Joop Daalmeijer en een artikel, samen met Pepijn Kuyper over het centrum voor de kunsten Ateliers Majeur, waarvan Erik kwartiermaker en interim-directeur was.