erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

advies

Omroep West

Erik was llid van de Programma-adviesraad van Omroep West (Zuid-Holland)  in de opstartfase van de regionale omroep (1984-1990)