erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

begeleiding

Provincie Drenthe, Drents Netwerk Bibliotheken

Van het Drents Netwerk Bibliotheken was Erik kwartiermaker (BMC-opdracht)

In opdracht van de Provincie Drenthe was Erik kwartiermaker voor het Netwerk van samenwerkende Drentse Bibliotheken. In de eindsituatie was dit een functionerend netwerk met eigen voorzitter en ondersteuning. De rol van de gemeenten als opdrachtgever kwam sterker naar voren dan in de oude situatie. De verhouding met de Provinciale Bibliotheek Centrale Drenthe werd hieraan aangepast.