erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

begeleiding

Provincie Noord-Holland: hoe verder met de cultuureducatie?

De Provincie Noord-Holland verzocht om begeleiding bij de afbouw van de Provinciale betrokkenheid bij de tweedelijns steunfunctie cultuureducatie in de verschilende Noordhollandse regio's.

In het kader van deze (BMC) opdracht deden Erik en collega's Cor Wijn en Anne Visser feitenonderzoek en begeleidden zij de gesprekken tussen Provincie en gemeenten om tot een bevredigende oplossing te komen voor de voorgestane taakverschuiving. Resultaat waren 'routeboekjes' voor de verschillende regio's.

De meeste gemeenten stonden positief tegenover voortzetting van de steunfuncties en waren bereid daar ook in te financieren.