erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

begeleiden

Ruimte in Oost-Nederland voor een nieuw orkest?

Phion is de naam van het nieuwe orkest dat sedert 2019 in de provincies Gelderland en Overijssel werkzaam is met symfonisch en muziek educatief aanbod. Eind 2017 zag het er nog niet naar uit dat dit orkest er zou komen. 

Het Gelders orkest en het Orkest van het Oosten hadden van het Ministerie van OCW de opdracht gekregen één nieuw orkest te formeren dat aan specifieke eisen moest voldoen. Andere stakeholders waren met name: de provincies Gelderland en Overijssel en de steden Arnhem en Enschede. De orkesten worstelden met de gestelde voorwaarden en de in het vooruitzicht gestelde budgetten. De verschillende stakeholders zaten bepaald niet op één lijn, terwijl ze wel verantwoordelijkheid bleven dragen. Statenleden en gemeenteraadsleden keken kritisch toe. Aan Erik de opdracht om vanaf eind 2017 als procesbegeleider op te treden. Hij zou de verbinding tussen vier overheden bewaken, de verbinding tussen de overheden en de orkesten bevorderen en bovendien andere deelnemende gemeenten in het landsdeel Oost betrokken houden. Ook de Nederlandse reisopera keek nauwlettend toe, want had alle belang bij een symfonische voorziening in de nabijheid van Enschede. Het waren niet altijd eenvoudige gesprekken, maar deze hebben uiteindelijk wel tot resultaat geleid. Nu Phion zich als belangrijke muzikale speler in Oost Nederland kan laten zien is de voorgeschiedenis van vele vergaderingen, discussies en beleidsnotities gelukkig al snel vergeten.