erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

besturen en governance

Scholingsfonds voor Kunst&Cultuur; reden van bestaan?

Van 2005 tot 2010 was Erik voorzitter van het Schoiingsfonds voor Kunst&Cultuur. 

Het voortbestaan van het Scholingsfonds is gedurende deze hele periode een kwestie geweest. Aanvankelijk doordat er veel kritiek vanuit de sector kwam, later doordat de Minister van OCW geen financiële verantwoordelijkheid meer wilde nemen. Het Fonds professionaliseerde en won aan gezag bij de betrokken achterban. Veel instellingen en individuele kunstenaars konden bij het Fonds terecht voor een bijdrage in de kosten van Scholing. Daarbij probeerde het Scholingsfonds zoveel mogelijk te verleiden tot meerjarige scholingsplannen. Hiermee bevorderde het een structurele aanpak boven incidenteel werk.

Het einde van het Schoilingsfonds 'vierde' het bestuur met een symposium over scholing en een publicatie 'Over Kennis en Kunst; Scholingsfonds 1995-2010'.