erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

achtergrond

uitgebreid cv

Erik Akkermans (Drs H.J.M.)

 • geboren 1949 te Zevenaar
 • gymnasium Canisius College Nijmegen
 • studie politieke wetenschappen en massacommunicatie, Universiteit van Amsterdam, afgestudeerd in 1975.

 

Werkzaamheden:

 • als dienstplichtig officier verbonden aan de Luchtmachtstafschool, (1975-1977)
 • directeur van de Federatie van Kunstenaarsverenigingen (1977-1981)
 • directeur Culturele Raad Zuid-Holland (nu Kunstgebouw; 1981-1990)
 • directeur kunstvakonderwijs Rijkshogeschool/ Hanzehogeschool Groningen (1990-1996)
 • directeur Utrechts Conservatorium/ Faculteit Muziek HKU (1996-2001)
 • senior adviseur BMC groep (2001-2011)
 • zelfstandig consultant (2012-)
 • voorzitter Kunstraad Groningen (2017- 2021)

 

Vervolgopleidingen:

 • Leergang Functioneren van de Manager, Stichting Bedrijfskunde Rotterdam
 • Leergang Management dysfunctionele en irrationele processen in Organisaties, Stichting Bedrijfskunde Rotterdam
 • Strategic Business Course, Postacademische opleiding Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen.

 

Bestuurlijke activiteiten sedert 1980 onder meer:

 • Voorzitterschap: Voorzieningsfonds voor Kunstenaars, Federatie Kunstuitleen, World Wide Video Festival, Internationaal Choreografenconcours, Nederlandse Vereniging Conservatorium Directies, Stichting Toezicht Beroepsmatigheidstoets WWIK, Fondsraad Fonds BKVB, Scholingsfonds voor Kunst en Cultuur, Federatie Cultuur, Dansmakers Amsterdam, Kunstraad Groningen 
 • bestuurslid De Zonnehof/ Armandomuseum Amersfoort, Tschumipaviljoen Groningen.
 • lid Raad van Commissarissen Isala Theater Capelle aan den IJssel

Bestuurlijke activiteiten actueel:

 • voorzitter Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst (PACCT)
 • voorzitter Stichting Harp (Gwyneth Wentink) 

 

Opdrachten vanuit BMC onder meer:

 • interim management: directeur Thorbecke Academie Leeuwarden, directeur Kunstweb Amsterdam, kwartiermaker Ateliers Majeur Heerenveen, Hoofd beleid en Programmering Dienst OCSW Groningen, Hoofd Cultuur Provincie Noord-Brabant
 • projectmanagement: Project Beroepskunstenaars in de Klas; Drents Netwerk Bibliotheken 
 • adviesopdrachten: stimulering cultuureducatie in het primair onderwijs (Ministerie OCW), herpositionering Nationaal Jeugdorkest NJO, Fonds Culturele Omroepproducties: toewijzingscriteria Radio Vier , herinrichting culturele infrastructuur Gemeente Leeuwarden 
 • evaluatie-opdrachten: evaluatie HGIS-cultuurmiddelen (ministeries OCW en BuZa), koepels amateurkunst (Provincie Groningen), Centrum Beeldende Kunst (Provincie Gelderland; Provincie Drenthe) , Arnhem Mode Biennale; Premsela sectorinstituut vormgeving, Amsterdams Fonds voor de Kunst

 

Opdrachten sedert januari 2012 onder meer:

 • Interim-management Ateliers Majeur Heerenveen;
 • Kwartiermaker De Cacaofabriek Helmond;
 • Eindredactie Governance Code Cultuur i.o.m. Cultuur-Ondernemen;
 • advies governance code Pensioenferedratie;
 • Voorzitterschap Cultureel Platform Westland;
 • Advies Cultuureducatie met Kwaliteit, Provincie en Gemeente Groningen;
 • Evaluatie Cultuurbeleid Gemeente Wassenaar;
 • voorzitter Visitatiecommissie Drentse musea;
 • voorzitter Sociale Dialoog Arbeidsmarkt Cultuur;
 • rapportage waarden culturele instellingen Smallingerland
 • Diverse dagvoorzitterschappen en begeleiding strategische beleidstrajecten;

 

Overigens

- Erik is sedert 1972 getrouwd met Marianne Trip, orthopedagoge. Zij hebben twee kinderen: Tijl (1981) en Adinda (1983) en twee kleinzonen: Dante (2013) en Serge (2016).

-Erik schrijft gedichten. In 2009 debuteerde hij met de sonnettenbundel ‘Ens’, een fictieve biografie in 80 sonnetten, uitgegeven bij ‘Autres Directions’. Hij trad op bij ‘Dichters in de Prinsentuin’ in Groningen en op het festival voor poëzie en beeldende kunst Watou (B).