erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

bestuurswerk en governance

Vereniging van Ned. Conservatoriumdirecties

Tijdens zijn directeurschap van het Utrechts Conservatorium was Erik voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Conservatoriumdirecties in Nederland (1997-2001)