erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

begeleiden

Verhalen halen in Hilversum?

In 2016 heeft Erik voor de Gemeente Hilversum een haalbaarheidsstudie verricht naar de profilering van de stad als stad van mediacultuur. Dit in opdracht van toenmalig wethouder Wilmar Jaeger.

De gemeente Hilversum had in zijn cultuurnota drie speerpunten benoemd: muziek, architectuur en media. Een aantal bijzondere gebouwen, zoals het stadhuis van Hilversum, maar ook omroepgebouwen, de aanwezigheid van omroepensembles en het Muziekcentrum van de Omroep alsook de mediageschiedenis van de stad legitimeerden die keuze. En uiteraard is er het Museum voor Beeld en Geluid. De stad zocht naar fysieke en niet- fysieke verbindingen tussen de verschillende speerpunten en in dat kader is gedacht aan een aantrekkelijke route tussen verschillende locaties die de aandacht op de media zou kunnen vestigen: de “Media-mile”.

Erik legde de relatie met de manifestatie “What a Wonderfull World”  in 1990 in Groningen waar eveneens architectuur en media en muziek met elkaar worden verbonden en die een aantal interessante paviljoens heeft opgeleverd. Ook heeft hij Tom van Vliet, voormalig directeur van het World Wide Video Festival gevraagd een aantal inhoudelijke voorstellen te ontwikkelen voor videoprojecties in de openbare ruimte. Er is met belangstelling op de plannen gereageerd en het heeft tot boeiende inhoudelijke discussies geleid, maar de gemeente Hilversum heeft vooralsnog geen vervolg gegeven aan de aanzet tot een Media Mile Hilversum.