erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

visie

Vanuit welke visie werkt Erik?

" In organisaties, maar ook in het beleid van overheden onderscheid ik ‘levensfasen’. Afhankelijk van die fase is het tijd om te (re) organiseren, te oogsten of te reflecteren."

De organisatie dient een min of meer perfecte onderlinge afstemming te kennen van deze vier aspecten: Inhoud/ programma, Externe oriëntatie (op publiek, klanten, collega's, subsidienten, sponsors, interne organisatie en F-aspecten: financiën, faciliteiten en formatie.

Na een reorganisatie is er idealiter een voldoende lange periode waarin de aandacht niet hoeft uit te gaan naar interne aspecten, maar waarin de organisatie vooral inhoudelijk kan 'oogsten' en de samenwerking, intern en extern, kan uitbouwen.

Vervolgens breekt de tijd aan voor reflectie, voor interne evaluatie en voor een heroriëntatie op de externe opgeving: waar kunnen we op dezelfde voet verder, waar moeten we aanpassen en vernieuwen?